Dags att boka vinterservice för era park- och golfmaskiner!

 

 

Vi upprepar de senaste årens vinterservice och slipningserbjudande för att bättre kunna planera verkstadsarbetena och undvika panikarbeten i vår. Åt alla Er som är ute i god tid och som har beställt vinterservice och sliparbeten före den 31 december 2020, kommer vi att lämna 10% rabatt på alla Toro, Hako och Kioti reservdelar i anslutning till arbetstimmar. Vi lämnar även 5% rabatt på gällande timdebiteringspris och 5% rabatt på slipning enligt prislista.

Kontakta din närmaste serviceverkstad för prisuppgifter och om du vill ha dina aggregat upphämtade (fraktkostnad tillkommer då).

Till alla våra kunder som vill teckna serviceavtal på förebyggande, felavhjälpande eller helt kundanpassade avtal, tag kontakt med oss så lämnar vi förslag på serviceavtal.

Er närmaste serviceverkstad:

Halmstad: Skallebackavägen 10, 302 41 Halmstad. Tel direkt: 035-16 68 73. Mejl: magnus.haggren@hako.se

Malmö: Firmagatan 12, 213 76 Malmö. Tel direkt: 035-16 68 74. Mejl: mats.forsberg@hako.se

Västerås: Fallhammargatan 6, 721 33 Västerå. Tel direkt: 035-16 68 70. Mejl: mats.myrman@hako.se

Stockholm: Effektvägen 16, 196 27 Kungsängen (Brunna). Tel direkt: 035-16 68 39 Mejl: mikael.gustafsson@hako.se

Kumla: Marsvägen 2B, 692 34 Kumla. Tel direkt: 035-16 68 33. Mejl: tomas.berglind@hako.se