Integritets- och sekretesspolicy

Hako Ground & Garden AB (hako.se)

Senast uppdaterad 2022-12-12

1. Sammanfattning

Denna policy gäller för Hako Ground & Garden Aktiebolag med organisationsnummer 556180-2231 för innehåll och hantering av data på webbplatsen under domän www.hako.se

Hako Ground & Garden behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Vi använder informationen endast för det ändamål som angetts och som du givit ditt samtycke till.

 • Vi samlar inte in och lagrar information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts.
 • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses.
 • Vi ser till att behandling av personuppgifter är spårbar och tar ansvar för behandlingen av uppgifterna.
 • Vi ser till att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett.
 • Vi ser till att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas, förändras eller sprids.
 • Vi ser till att personuppgifter hanteras konfidentiellt.

När dina person- eller kontaktuppgifter sparas av oss så är vårt syfte det som av er godkänns då ni skickat uppgifterna till oss. Vi kommer enbart att behandla och använda oss utav uppgifterna i det syfte som beskrivs och godkänns.

Vår behandling av person- och kontaktuppgifter baseras på ert samtycke. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter genom att mejla oss på marknad@hako.se. De personuppgifter vi tillhandahåller är vanligen: namn, e-postadress, telefonnummer och ip-adress.

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina person- eller kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta oss på marknad@hako.se

Nedan följer en mer detaljerad redovisning för lagring av persondata och personuppgifter.

2 Persondata och hur den hanteras

2.1 Formulär

När du skickar in din information via formulär på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som anges i kontaktformuläret. De lagras endast för ändamålet att kontakta er och endast Hako Ground & Garden tar del av uppgifterna.

2.2 Cookie-filer

Domänen https://www.hako.se använder cookies för att kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats och på det sättet förbättra din upplevelse. Cookies används även för att mäta trafiken på webbplatsen. Cookies sparas automatiskt i din webbläsare. Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator om du vill tillfrågas varje gång webbplatsen vill spara en cookie eller om du inte vill att cookies ska sparas. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på denna webbplats inte kan användas på ett korrekt sätt. För att främja en bra och korrekt upplevelse på vår webbplats krävs att din webbläsare tillåter cookies. Ändra vilka cookies du tillåter.

2.3 Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Sidor på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om du besökt den andra webbplatsen. Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

2.4 Data för statistik

Som besökare på denna webbplats lagras information om ditt besök genom ip-adress. Ip-adressen anonymiseras för att inte vara knuten till dig som person. Alltså sker ingen lagring utav information som kan identifiera dig som person.

2.5 Vilka vi delar din data med

Data som kan knytas till dig som person delas inte med andra än Hako Ground & Garden AB samt till de tjänster som Hako Ground & Garden AB använder sig utav. I dessa tjänster innefattas för Hako Ground & Garden AB:

 • Google Analytics (Google Inc. – “Google”)
 • Google Ads (Google Inc. (“Google”)
 • Meta Ads (Meta Inc. ”Facebook”, ”Meta”)
 • LinkedIn Ads (LinkedIn)
 • Hotjar

2.6 Hur länge vi behåller dina uppgifter

Webbplatsen sparar inga kunduppgifter alls. Om du fyller i ett kontaktformulär så skickas det till oss i form av ett mail. Vår mailkonversation sparas så länge vår kommunikation är aktuell.

3 Vilka rättigheter har du över din data?

Den enda data om dig vi besitter är vår mailkonversation. Du kan när som helst begära att vi tar bort all mailkonversation vi har med dig genom att skicka ett mejl till marknad@hako.se.  Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av legala eller säkerhetsändamål.

Du har när som helst rätt att begära en kopia över vilka uppgifter vi har lagrat om dig, vilka dessa delas med och hur vi använder dem. Du har även rätt att begära att vi raderar den persondata vi har lagrat som kan identifiera dig som person. För att vidta någon av dessa åtgärder så skickar du ett mejl till marknad@hako.se. och anger vad ärendet gäller.

4 Hur skyddar vi dina uppgifter

Vi använder SSL / HTTPS på vår webbplats. Detta krypterar vår användarkommunikation på servern där webbplatsen hostas så att personligt identifierbar information aldrig fångas av tredje part utan tillstånd.

5 Ändringar

Vi har rätt att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan vilket vi meddelar genom att i inledningen till denna sekretesspolicy ange när den senast uppdaterats. Du ansvarar själv för att regelbundet kontrollera om sekretesspolicyn har ändrats. Om du inte accepterar ändringarna ber vi dig att inte använda hemsidan.

6 Kontakt

Frågor och kommentarer angående denna sekretesspolicy välkomnas och sänds till marknad@hako.se.