Vår miljö

Hako är en miljöledande aktör som är certifierad enligt Svensk Miljöbas. Det betyder att vi ständigt arbetar med miljöfrågor i vårt kvalitetsarbete och idag har vi förutom tydlig uppföljning som främjar cirkulär ekonomi, återvinning & återanvändning samt integrerade återvinningsprocesser.

Hako har som en stor aktör inom städ, golf och grönytebranchen, vill också visa att vi kan leda omställningen till elektriska maskiner. Vi strävar efter att du alltid ska kunna välja en elektriskt variant till ditt arbete, med samma kvalitet och prestanda som en fossildrivet dito.

Genom att dessutom integrera principer för cirkulär ekonomi i sin strategi, visar företaget en tydlig och konkret agenda för att minska resursförbrukningen och maximera återvinningen av material. Hako är inte bara engagerat i att skapa hållbara produkter, utan också i att forma en mer hållbar framtid för hela branschen.

Samarbetet med Stena har möjliggjort en effektiv integrerad återvinningsprocess. Genom att dra nytta av Stenas expertis kan Hako optimera sina återvinningsmetoder och säkerställa en miljömässigt och ekonomiskt fördelaktig hantering av material.

Vi tror på att hållbarhet och framgång kan gå hand i hand genom innovativa lösningar och samarbeten. Målet är att skapa inspirerande modell för att integrera miljöansvar i kärnverksamheten och samtidigt uppnå långsiktig framgång.

Hako Ground & Garden har intensifierat sitt arbete med kemikaliehantering. Genom att investera i förbättrad verkstadsutrustning, nya servicelokaler och genomföra en noggrann inventarieanalys har man tagit stora steg framåt. Dessutom har återvinningsavtal införts, vilket ytterligare stärker företagets miljöansvar.

2022 bidrog Hako och våra kunder till att 320 personer fick rent dricksvatten under ett år (2 333 200 liter vatten.

Made Blue är en organisation som arbetar för att säkerställa tillgång till rent vatten för alla människor runt om i världen. Genom partnerskap med företag som Clean Spectra, omvandlar de varje såld produkt till rent dricksvatten för dem som behöver det mest. Varje gång vi säljer en Clean Spectra-rondell, bidrar de till Made Blue's mission. Varje rondell som säljs representerar en specifik mängd rent vatten som doneras till behövande samhällen. På detta sätt kombinerar Clean Spectra sitt affärsintresse med socialt ansvar, och kunderna får möjlighet att bidra till en bättre värld med varje köp de gör.

Kvalitet & säkerhet

Hako är dedikerade till att ständigt förbättra kundupplevelsen genom ett omfattande kvalitetsarbete som omfattar olika aspekter av deras verksamhet. Företagets fokus sträcker sig över fyra huvudområden: kundupplevelse, produktegenskaper, eftermarknadsprocess och kunskapsutbyte.

Hako fokuserar idag på noggrann leverantörsuppföljning, med betoning på kvalitet, miljö och ansvar genom hela försörjningskedjan. Vi jämför och bedömer leverantörer mot andra företag, både svenska och internationella, inom samma sektor. Centrala aspekter inkluderar uppfyllande av miljöstandarder, myndighetskrav, CE-märkning och bullerregleringar. För att säkerställa högsta standarder är alla våra huvudleverantörer certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Våra varumärken

MÅNGFALD & INKLUDERANDE

För oss på Hako är en inkluderande kultur en viktig del i företagets affärsverksamhet. Genom att omfatta olika bakgrunder, kulturer och perspektiv, kan vi tillsammans dra nytta av en större bredd av idéer och kompetenser.

Omvärlden förändras och det gör vi på Hako med. Därför är en del i vårt kvalitets och hållbarhetsarbete att främja relationer för våra medarbetare och kunder, oavsett bakgrund. På så sätt är det möjligt för oss på Hako att bättre förstå och möta våra kunders behov. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig på ett personligt och proffsigt sätt redan idag.

Hako är med och bidrar till Woman on Wednesday (WOW) som främjar relationer mellan kvinnor med olika kulturella bakgrunder. Ett viktigt arbete som vi hoppas ska främja ett långsiktigt och hållbart samhällsbygge.

Genom åren har organisationens fokus på problemlösning och presentation av fakta utvecklat WOW till en plattform där kvinnor från olika bakgrunder, åldrar, socioekonomisk status, religioner och geografiska områden, tillsammans med givare och partners, främjar professionell och social inkludering.

Kontakta vår miljö & hållbarhetsansvarige

Kenneth Rolling
Tel: 070-410 68 19
kenneth.rolling@hako.se

SBTI Logo

Science Based Target

Vi vill visa vägen mot en framtid med låga koldioxidutsläpp Därför är vi på Hako anslutna till initiativet Science Based Targets. Science Based Targets Initiative (SBTi) är en organisation för klimatåtgärder som gör det möjligt för företag och finansinstitut över hela världen att bidra till att bekämpa klimatkrisen.