Park & Mark

Vill ni få snyggaste kvarteret i stan?

När man känner att underhåll av gator, torg och grönytor är viktiga stärker det varumärket för företag och städer i allmänhet.  Vill du ha hjälp att få snyggaste kvarteret i stan så hjälper våra experter dig att hitta rätt lösning. Vi har många års erfarenhet, ni kan er miljö så tillsammans blir vi ett bra team. Rena städade gator, sopning av skräp, löv och grus, klippning av gräsytor ska vara enkelt.  

Kontakta våra “Snyggast i kvarteret Experter”