Ett steg mot effektivare återvinning

Hako Ground & Garden, en ledande aktör i Sverige som erbjuder marknadens bredaste utbud av maskiner för skötsel av inomhus och utomhus ytor, har tecknat ett ramavtal med Stena Recycling. Avtalet omfattar samtliga kontor och serviceverkstäder i Sverige och syftar till att förbättra företagets kapacitet att sortera och återvinna restavfall som genereras inom verksamheten. Detta inkluderar material såsom koppar, batterier, vätskor och wellpapp.

I en tid där hållbarhet och miljöansvar är av största vikt för företag i alla branscher, har vi på Hako Ground & Garden tagit ett stort steg framåt genom att ingå samarbete med Stena Recycling, inom återvinningsindustrin.

Genom detta samarbete kommer vi på Hako att förbättra vår förmåga att hantera och återvinna olika typer av restavfall, vilket kommer att minska negativa miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi - Säger Johan Heidenberg, ekonomichef på Hako Ground & Garden

En av de viktigaste aspekterna av detta ramavtal är förbättrad sortering av material. Genom att noggrant separera olika typer av avfall kan Hako säkerställa att material som koppar, batterier, vätskor och wellpapp kan återvinnas på ett korrekt och effektivt sätt. Detta minskar behovet av att använda nya råmaterial och minimerar avfall som skickas till deponi.

Vi vill vara en del av framtiden. Därför ska vi erbjuda moderna och hållbara alternativ för våra kunder

En återvinningsstrategi som gör skillnad

En annan fördel med samarbetet är att Stena Recycling har specialiserad kunskap och expertis inom återvinningsprocessen. De kan erbjuda rådgivning och stöd för att optimera Hako Ground & Gardens återvinningsstrategi och säkerställa att de uppfyller alla lagstadgade krav och regler inom området. Genom att dra nytta av Stena Recyclings expertis kan Hako Ground & Garden uppnå högre effektivitet och precision i sin återvinningsprocess.

Våra maskiner är mer och mer komplexa och innehåller allt ifrån, metall, plast, gummi och olika kemikalier. I och med avtalet skapar vi en säkrare process för all hantering av avfall i våra serviceverkstäder, Säger Jonas Tapper, Eftermarknadschef på Hako.

Förutom de direkta miljöfördelarna kommer samarbetet även att bidra till att stärka Hako Ground & Gardens hållbarhetsprofil och företagsimage. Genom att aktivt delta i insatser för att minska sin miljöpåverkan visar företaget upp sitt engagemang för en mer hållbar framtid och kan inspirera andra inom branschen att följa deras exempel. Detta kan också vara en fördel i förhållande till konkurrenter och vara en positiv faktor för att attrahera miljömedvetna kunder och samarbetspartners.

Hako Ground & Gardens beslut att ingå ramavtal med Stena Recycling visar att de tar miljöfrågor på allvar och strävar efter att minska sin negativa påverkan på planeten. Genom att förbättra sin förmåga att sortera och återvinna restavfall kan de effektivisera sin verksamhet och bidra till en mer hållbar framtid. 

Samarbetet med en pålitlig och erfaren partner som Stena Recycling kommer att vara avgörande för att uppnå dessa mål och förstärka Hako Ground & Gardens position som en ansvarsfull och hållbar aktör inom branschen.

 

Läs även