KVALITET UTAN DESS LIKE

CYLINDERKNIVMATERIAL

Användningen av avancerat material minskar nötning, vilket innebär att eggens skärpa bibehålls längre och resulterar i färre justeringar av cylinder mot underkniv och mindre slipning

MODIFIERAD GEOMETRI

Tack vare förbättringar av cylinderhelixen uppnås ett skarpare och renare snitt samt bättre gräsuppsamling. Ändringar av underknivens övre slipvinkel resulterar i en mindre anliggningsyta mellan cylindern och underkniven, vilket bidrar till att skäreggen håller längre och att klippenheten inte drar lika mycket energi. Ändringar av cylinderknivens skärvinkel åstadkommer även ett renare snitt och skäreggen håller längre.

 

FÖRBÄTTRADE TILLVERKNINGSPROCESSER

Våra processförbättringar ger mer konsekventa cylinderdimensioner, vilket resulterar i en förbättrad kontakt mellan cylinder och underkniv över hela cylinderns bredd. Konfigurationen blir enklare och klippningen blir mer konsekvent.

EFFEKTIVA TÄTNINGAR OCH LAGER

Alla klippenheter med dubbel precisionsinställning (DPA) har lågfriktionstätningar och lågfriktionslager, vilket minskar effektbehovet och leder till lägre bränsleförbrukning.

Läs om alla våra cylinderklippare här

Läs även