Finansiera er övergång till helelektriska maskiner med stöd från klimatpremien eller klimatklivet.

Nu kan du få ett stöd vid köp av helelektriska maskiner från Hako Ground & garden. Klimatpremien eller klimatklivet är olika stöd för att uppmuntra de aktörer som tar steget in i el omställning av sin maskinpark. Den här förändringen driver på elektrifieringen och bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser från grönytemaskiner och andra entreprenadmaskiner. 

Hako Ground & Garden kan nu hjälpa kunderna till bättre finansiering tack vare Klimatpremien eller Klimatklivet - de statliga stödet för eldrivna arbetsmaskiner. 

Om klimatpremien

Energimyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att betala ut en premie för vissa miljölastbilar, elektriska arbetsmaskiner och miljöarbetsmaskiner i en klimatpremie. Den sökande kan få maximalt 20 procent av miljöfordonets inköpspris och stödet beräknas finnas fram till och med 2024.

Läs mer här

Om klimatklivet

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU.

Läs mer här

Hako Ground & Garden och klimatpremien
Maskiner blir mer och mer avancerade. Elektriska, autonoma och uppkopplade. Finansiering och service blir viktigare än någonsin.

Vilka kan söka premien?

Klimatpremien för vissa miljöfordon kan sökas av företag, kommuner och regioner som ska köpa en eldriven arbetsmaskin eller en miljöarbetsmaskin.

Vilka fordon är stödberättigade?

  • Eldrivna arbetsmaskiner är ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om vägtrafikdefinitioner som har en nettoeffekt över 15 kW och som drivs enbart av elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.
  • Miljöarbetsmaskiner är ett motorredskap eller en traktor enligt lagen om väg­trafikdefinitioner, som har en nettoeffekt över 75 kW, och som är avsedd att drivas antingen enbart av fordonsgas eller bio­etanol, eller av någon av dessa i kombi­nation med elektrisk energi från en bränslecell, ett batteri eller en extern källa.

Källa: Energimyndigheten 2023-11-13

Ta hjälp av våra experter på hako Ground & Garden så hjälper vi till mer er omställning. Kontaktuppgifter finns här.

 

 

 

Läs även