Alla köper inte vår affärsmodell fast dom borde!

Om alla hade en Rickard Törnblom på företaget skulle vi få en helt annan värld. På företaget LT Konsult Fastighets-
service i Västerås är ordet hållbarhet inte bara ett ord, det är mycket mer än så. Hållbarhet ligger i företagets DNA och genomsyrar hela verksamheten, det syns genom inredningen, det syns i maskinparken. Och framförallt - man menar det verkligen.
 

Rickard driver företaget i andra generationen och redan 2006 började tankarna på allvar att de skulle ha en miljö och hållbarhetsprofil. Redan då började man att planera och hålla nere antalet resor, man införde eco-driving, och tog bort plast och onödiga förpackningar så långt man kunde då. Idag är hållbarhet vardag och grunden till allt. Ordet hållbarhet har till och med blivit ett koncept som företaget erbjuder marknaden - berättar Rickard Törnblom, VD på LT Konsult Fastighetsservice.

Hako Citymaster 1650 ZE. En helektrisk redskapbärare från Hako passar väl in i maskinparken.
Hako Citymaster 1650 ZE. En helektrisk redskapsbärare från Hako passar väl in i maskinparken. Här på laddning för nästa runda.

Vill man köpa vår produkt så får man betala lite mer men vi levererar också något annat. 

– Rickard Törnblom, VD på LT-Konsult.

En maskinpark utan utsläpp funkar utmärkt - faktiskt!

Utvecklingen går egentligen för långsamt framåt när det gäller entreprenadsmaskiner. Om fler anammade och efterfrågade helektriska maskiner skulle priserna och utbudet av maskiner se helt annat ut. Se bara elbilar som fullkomligt exploderat och utbudet är enormt idag.  

I linje med vår nollvision för utsläpp bearbetar vi varje del av verksamheten för att hitta lösningar som effektiviserar arbetet och därmed också sänker utsläppen. Maskiner är den del som har störst miljöpåverkan hos oss. Effektiva miljöklassade maskiner, minimerad körning och effektivare redskap håller miljöbelastningen på ett minimum. 

LT Konsult Fastighetsservice har satt som mål att vara klimatneutrala senast år 2030 men redan idag kan vi stoltsera med några av världens första av sitt slag av eldrivna maskiner och redskap allt laddat med vår egenproducerade solenergi. 

Utmaningen är fördelen för alla 

Att förändra ett traditionellt inköpsbeteende med att köpa fossildrivna maskiner till att gå över till en helelektrisk maskinpark är en utmaning. På Hako Ground & Garden är vi beredda på att ta den utmaningen. Vi ska vara i framkant med helelektriska maskinparker - säger Eilert Bye, försäljningschef på Hako. 

Utvecklingen av helelektriska maskiner går snabbt framåt. Vi ser fler och fler produkter som kommer att passa väl in inom begreppet helektriska maskinparker.

Hakos Citymaster 1650ZE är bara en i mängden av helelektriska maskiner som utvecklas och fler kommer. Vi kikar lite mot bilindustrin och att ju fler modeller som kommer, desto större blir efterfrågan och prisbilden utvecklas så att fler kommer att köra fossilfritt – tillägger Eilert. 

Man får inte glömma TCO!

När det gäller helektriska maskiner så kan investeringskostnaden för dessa maskiner vara högre än för bensin/diesel maskiner. Men man får inte glömma TCO - total cost of ownership, d v s vad blir effekten av investeringen i fossilfria maskiner.

Priset på maskinen är bara en del, mindre kostnader för drivmedel, minskade servicekostnader, tiden för användning av maskinen och framför allt miljöaspekten.  Allt är ju sammantaget själva priset för maskinen. Och miljödelen med minskade utsläpp måste vara en av nycklarna i den investeringen.

Utsläppen från arbetsmaskiner står idag för drygt 6 procent av Sveriges totala utsläpp. För att utsläppen ska minska framöver krävs det ytterligare åtgärder som exempelvis att gå över till helektriska maskinparker.

Här sitter man säkert om man står för hållbarhetsfrågor!

En maskinpark som skapar framtid

På LT Konsult Fastighetsservice har man satsat på en maskinpark som är i princip helt fossilfri. Några äldre maskiner är kvar men som kommer att bytas ut så snart det är möjligt.
I linje med nollvision för utsläpp bearbetar LT Konsult Fastighetservice med varje del av verksamheten för att hitta lösningar som effektiviserar arbetet och därmed också sänker utsläppen. Maskiner är en del som har en stor miljöpåverkan. Effektiva miljöklassade maskiner, minimerad körning och effektivare redskap håller miljöbelastningen på ett minimum.

 

Här följer ett urval i maskinparken hos LT konsult fastighetsförvaltning:

  • Hako Citymaster 1650 ZE - en helelektrisk redskapsbärare.
  • Hako Sweepmaster - helelektriska sopmaskiner för mindre ytor.
  • El-drivna gatusopmaskiner och skurmaskiner
  • En eldriven hjullastare Liebherr 507E
  • En eldriven redskapsbärare Alltrec 8015f
  • En el-driven lastmaskin / redskapsbärare Giant G2200E
  • Tre el-drivna lättlastbilar Inzile PRO 4
  • Två el-drivna lättlastbilar Maxus EV80
  • Samtliga servicetransportbilar är eldrivna
Hako Citymaster 1650 ZE en helelektrisk redskapsbärare från Hako.
Hako Citymaster 1650 ZE en helelektrisk redskapsbärare från Hako.

Det låter bra men är ofta mycket snack och lite verkstad!

Upphandlingar från kommuner och stora bolag talar ofta emot sig själva. Man visar gärna och stoltserar med fina miljö och hållbarhetsmål men när det kommer till att upphandla exempelvis maskiner för grönyteunderhåll eller snöröjning så landar det oftast i att man väljer det billigaste alternativet, d v s att priset styr.

Då har man inte förstått helheten menar – Rickard och förklarar vidare.

Vissa kunder köper våra tjänster för att de vill göra ett lägre klimatavtryck. Vi gör det för att hjälpa kunder att prestera mera men med en lägre klimatpåverkan, samt hålla en långsiktig bättre ekonomi. Sen fightas vi med samma priser som våra konkurrenter men gör exakt samma jobb eller uppdrag. Skillnaden är att vi redovisar besparing av utsläpp och vilken klimatpåverkan våra kunder har i sitt uppdrag. Med andra ord kommer det här att sänkas göras bättre om du väljer oss som leverantör. Vissa vill till och med få en årlig klimatuppföljning genom oss.

 

LT konsult strategi för hållbar framtid
LT konsult Fastighetsservice strategi för en hållbar framtid är spännande, motiverande och på riktigt. Fler skulle ha en sådan.

Hos oss är hänsyn till klimat, miljö, människa och djur inte en tilläggstjänst. Hos oss är hållbarhet själva kärnan av vår verksamhet. 

Vår stora plan ligger fem generation framåt!

Vi älskar vårt jobb och för att lyckas med vår plan måste vi ta vissa kostnader idag.
Forskning visar att där människor trivs fungerar samhällen mycket bättre. Att skapa vackra, hela, rena och fungerande miljöer, att få skapa förutsättningarna för människor att trivas, det är vad vi är bäst på avslutar Richard.

P.S Visste du att LT Konsult fastighetsservice har Sveriges modernaste maskinpark av tysta, utsläppsfria och eldrivna maskiner och fordon. Med deras tjänster får du branschens lägsta klimat och miljöbelastning - nu vet du!

Vill du veta mer om helelektriska maskinparker, autonoma maskiner och hållbara lösningar?

Är du osäker på vad som passar dig så  kontakta våra specialister för att snabbt och enkelt få en kostnadsfri rådgivning kring hur du kan utveckla er maskinpark.

 

 

Läs även