Cirkulär ekonomi

Hako Ground & Garden vill bli branschpionjärer inom cirkulär ekonomi! Cirkulär ekonomi är en ekonomisk modell och filosofi som syftar till att minska avfall och maximera resurseffektiviteten genom att främja återanvändning, återvinning och återvinning av resurser.  Läs mer om hur vi planerar och skapar processer för en mer hållbar värld.