MODERNA FÖRETAG MED HÅLLBARHETSPROFIL RÖR SIG BORT FRÅN ATT KÖPA MASKINER TILL ATT ISTÄLLET HYRA FUNKTIONER. DET ÄR INGEN SLUMP ATT VI PÅ HAKO REDAN ÄR DÄR!

Det ökar resiliensen, flexibiliteten och hållbarheten i organisationen, samtidigt som riskerna och de ekologiska avtrycken på planeten minskar. Vi har arbetat med cirkulär ekonomi, uthyrning och återbruk i över tjugo år, så vi har lärt oss att det här är enda vägen framåt. När någon av våra maskiner nyttjats till vägs ände ser vi till att alla delar återanvänds eller återvinns i nyproduktion – eftersom det ger både en klimatsmart tillverkning och ekonomisk hållbarhet över tid.

MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ÅTERVINNING ÄR INTE BARA FINA ORD – DET ÄR HANDLING

Alla goda krafter behöver hjälpas åt med att bekämpa klimatförändringarna, miljöförstöringen och resursbristen i världen.  I den här kampen kan ingen göra allt, men alla kan göra något – och Hako är en aktiv part i arbetet.

”Oavsett hur stort eller litet ett företag är så kan alla vara med och bidra. Hur kan din bransch bidra till en mer hållbar utveckling? På Hako tänker vii ta flera steg framåt inom dessa viktiga frågor”

VAD ÄR HÅLLBARHET?

En "utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" är en vanlig definition på hållbarhet. Man brukar dela upp hållbarhet i ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet.

VAD ÄR CIRKULÄR EKONOMI?

För hundra år sedan grävde vi upp råvaror, tillverkade saker, använde dem och sedan hamnade allt på deponi. Många jobbar fortfarande så, men slit- & slängsamhället är inte hållbart. Framtidens marknad bygger istället på att vi återanvänder, återställer och återvinner. I den cirkulära ekonomin blir förbrukade maskiner och delar en värdefull resurs.

Batteridrift

Batteridrift är snart standard i alla maskiner.

Hållbarhet

Hållbarhetstänket genomsyrar vår organisation.

Hållbara städer

Allt fler kommuner kräver eldrift i sin maskin flotta.

Återvinning

Återbruk och återvinning sparar på jordens resurser.

Fossila bränslen

Andelen fossila bränslen minskar drastiskt.

Naturresurser

Nyttja resurserna smartare genom att hyra funktioner.

ETT NYTT SÄTT ATT TÄNKA

Din organisation behöver egentligen inte en städrobot, gräsklippare eller snöslunga. Det ni behöver är en snygg yta. Inte sant? Om gräset höll sig kort, tjockt och vältrimmat på egen hand skulle ingen köpa en ny gräsklippare. Begrepp som köpa, leasa, finansiera, serviceavtal och restvärde tillhör det gamla sättet att tänka. Det är mer hållbart att titta på funktioner och hitta bästa lösningen utifrån de specifika behoven. Ibland innebär det en uthyrning per säsong, där vi behåller serviceansvaret. Vid andra tillfällen kan det vara ett köp av en bättre begagnad maskin. Det finns många alternativ.

Genom att hyra en funktion, efter behov och säsong, behöver inte din organisation äga en hel flotta med olika maskiner. Målet är att ytorna ska bli perfekta, till en låg fast månadskostnad, vilket även skapar en hållbar ekonomi och kommande budgetar blir lätta att planera. Samtidigt ställer en cirkulär ekonomi höga krav på kvaliteten hos produkterna, så att de maskiner ni använder blir konkurrenskraftiga, effektiva och robusta ur ett livstidsperspektiv. Med rätt skötsel och underhåll kommer de att hålla länge, vilket är ytterligare en fördel för miljön och klimatet. För företag som vill förbättra sin hållbarhetsprofil är det här vägen framåt.

"Hållbara affärslösningar kommer att vara vinnande framöver, inte bara för att det är nödvändigt för planeten, utan även för att det säkerställer fortsatta affärer och utveckling."

"Både politiska beslut och kundernas efterfrågan pekar i den här riktningen, och då vill vi vara först i vår bransch"

– Jonas Tapper, eftermarknadschef

FRAMTIDENS MASKINPARK ÄR ENKLARE

Cirkulär ekonomi och återanvändning i hyrlösningar gör allting enklare för dig som kund, även om det är ett annorlunda sätt att tänka kring era behov. Vi brukar börja med att tillsammans identifiera dina behov och lösningar – och tar fram en allt i ett-lösning till en fast månadskostnad. Du får tillgång till alla maskiner du behöver, utan att skriva lånta avtal, sköta service eller reparera det som blir utslitet. Vi ser till att maskinerna används längre än normalt och när du är färdig slussar vi dem vidare i vårt system för återanvändning och återvinning. På så sätt återvinner vi resurser, istället för att utvinna nya ur naturen. När maskinen till slut är utdömd återanvänder vi de delar som fortfarande har ett värde och resten återanvänds genom någon av våra samarbetspartners. I många fall blir det återvunna materialet en ny maskin som snart rullar ut till någon av våra kunder. Det är cirkulär ekonomi.

ALLT BÖRJAR MED ATT DU STÄLLER FRÅGAN: VAD ÄR DET EGENTLIGEN VI BEHÖVER?

Och vad får det kosta per månad? Cirkulära fördelar:

  • Högre användargrad
  • Längre maskinlivslängd
  • Rätt maskin vid varje tillfälle
  • Ekologisk hållbarhet = affärsnytta
  • Gå före in i framtiden
  • Återvinning ”by design”
  • Bekymmersfri vardag

VARFÖR HAKO?

Eftersom vi har arbetat strategiskt och praktiskt med återvinning i årtionden kan vi hjälpa din organisation att bli mer hållbar genom cirkulär ekonomi. Vi har genom praktisk erfarenhet förvärvat insikter som vi vågar påstå att vi är ensamma om i vår bransch. Den gamla linjära slit- & slängekonomin och dagens resursutnyttjande skapar en hög belastning på våra ekosystem och kommer inte att vara hållbart i längden – varken ekologiskt, samhällsmässigt eller ekonomiskt. Vi insåg tidigt att en utveckling mot cirkulära lösningar är det enda som ger både miljö- och affärsvärde på längre sikt. Därför har vi färdiga modeller för att presentera cirkulära förslag på lösningar, som gynnar både dig, oss och planeten i stort. De material vi använder i maskinerna cirkuleras genom återanvändning, återställning, uppgradering och slutligen återvinning. Omvärlden ställer höga krav på oss producenter och importörer, samtidigt som vi är helt beroende av att det också finns slutkunder som ställer krav på cirkulära lösningar. Vad ställer du för krav på dina leverantörer?

" Det vi gör idag påverkar många generationer framöver, så därför behöver vi alla ta ansvar för en mer hållbar värld. På Hako strävar vi efter att hålla oss uppdaterade och ser ständigt över vägen från produktion till kund och slutligen återvinning."

Läs även