"I framtiden erbjuder vi klippta gräsmattor och tar betalt per kvadratmeter"

– Jonas Tapper, Eftermarknadschef Hako Ground & Garden

Hako Ground & Garden tar stora steg in i Cirkulära erbjudanden och att erbjuda hållbara maskinparker

Hako Ground & Garden hänger på mega trenden att ställa om till långsiktiga och hållbara erbjudanden. Fler och fler maskiner och produkter måste tillverkas runt om i världen och bristen på råmaterial är påtaglig. Att ta vara på våra resurser blir viktigare och viktigare och därför måste mer återanvändning av produkter ske och att utnyttjandet av maskiner och maskinparker vara mera långvariga. 

Projekt för ett modernt maskinägande

Hako har under en tid varit delaktig i ett projekt tillsammans med Stena Circular Consulting och Cradlenet för att vara med och utveckla processer, nya affärsmodeller och skapande av nya koncept mot marknaden. Den 10 maj var det presentation och redovisning av projektet på Stockholmsmässan och Nordic Sustainability Expo.  

"Måste man verkligen äga sin maskinpark"

–  Kenneth Rollling, Logistikchef på Hako Ground & Garden

Vårt erbjudande där maskinen blir en funktion 

Att förändra ett traditionellt inköpsbeteende med att köpa maskiner till att långsiktigt och hållbart hyra en funktion istället är en utmaning. På Hako Ground & Garden är vi beredda på att ta den utmaningen. Vi ska vara i framkant kring framtidens maskinparker. Vi vill skapa goda alternativ för våra kunder. Det är inte alltid självklart att äga en maskinpark.

Hyra en funktion är ett alternativ. I takt med att maskiner blir mer och mer avancerade, helelektriska, smarta, uppkopplade och autonoma, blir också service åtagandet mer avancerat. Vi har kunskapen och ser fördelarna med att behålla ansvaret för underhåll och skötsel av de maskiner vi erbjuder. Vi vill att det ska var enkelt att vara kund hos Hako - Säger Jonas Tapper, Eftermarknadschef på Hakos Ground & Garden.

Projektgruppen på Hako för nya cirkulära erbjudanden - Kenneth Rolling, Jörgen Vegraeus, Jonas Tapper.

Är detta för alla branscher och organisationer?

Nina Wolf - Strategiansvarig Cirkulär Ekonomi för Göteborgs Stad ställde frågan om detta fungerar långsiktigt inom kommun och offentliga verksamheter? 

Offentliga organisationer har ett jättestort ansvar att driva utvecklingen i dessa frågor från att bara vara strategiska dokument till att bli en standard i upphandlingar. Där finns det en resa att göra.
Vi lever i en ganska konservativ bransch där man vill äga sin maskin, vi vill leda utvecklingen kring maskinägandet till att man istället hyr en funktion. Exempelvis att vi erbjuder klippta gräsmattor och tar betalt per kvadratmeter klippt yta inklusive maskin, service och reservdelar – Svarar Jonas tapper. 

Skapa cirkulära affärsmodeller för våra kunder och för oss på Hako.  

Vi känner att vi kan och vill vara i framkant i branschen kring hållbarhet, miljö och cirkulära ekonomier. Kan vi då vara först och utveckla ett koncept där vi får en stark position på marknaden och då också ett starkt och trovärdigt varumärke, så kommer det att ge oss nya affärer och nya marknader - Säger Jörgen Vegraeus på Hako Marknad. 

Jonas Tapper presenterar ett nytt och moderna erbjudande kring maskinägandet.

"MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ÅTERVINNING ÄR INTE BARA FINA ORD – DET ÄR HANDLING"

 

MODERNA FÖRETAG MED HÅLLBARHETSPROFIL RÖR SIG BORT FRÅN ATT KÖPA MASKINER TILL ATT ISTÄLLET HYRA FUNKTIONER. DET ÄR INGEN SLUMP ATT VI PÅ HAKO REDAN ÄR DÄR!

Det ökar resiliensen, flexibiliteten och hållbarheten i organisationen, samtidigt som riskerna och de ekologiska avtrycken på planeten minskar. Vi har arbetat med cirkulär ekonomi, uthyrning och återbruk i över tjugo år, så vi har lärt oss att det här är enda vägen framåt. När någon av våra maskiner nyttjats till vägs ände ser vi till att alla delar återanvänds eller återvinns i nyproduktion – eftersom det ger både en klimatsmart tillverkning och ekonomisk hållbarhet över tid.

 

HÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR AFFÄRERNA OCH MILJÖN

Hako Ground & Garden har tillsammans med Stena Circular Consulting och Cradlenet samarbetat i framtagande av nya affärsmodeller för Hako.

Stena Circular Consulting som är en internationell konsultverksamhet - och en del av Stena Recycling som hjälper företag att skapa hållbara cirkulära lösningar som ger värde både affärsmässigt och för miljön.

Cradlenet som är ett branschöverskridande nätverk för företag och organisationer som vill bli cirkulära.

Vill du veta mer om cirkulära maskinäganden?

Ta kontakt redan idag så berättar vi mer.

 

Läs även