För ökande hygienkrav. Förebygger, rengör och desinficerar.

Från stora till små ytor och ända ner till mycket små detaljer. Hako erbjuder perfekt anpassade alternativ för applicering av desinfektionsmedel. Våra smarta lösningar säkerställer att våra skur- och torkmaskiner inte bara ger utmärkta rengöringsresultat utan också gör ett värdefullt bidrag till att förebygga och begränsa
överföringen av baciller via förorenade ytor.

 

 

Läs mer om Antibac här.

Läs även