Snyggt jobbat
Hako G&G!

Jubileumsprofil
50 år, Hako Ground & Garden AB

Visste du att Hako Ground & Garden startades i Getinge redan 1973. Det innebär att företaget under 2023 kommer att fylla 50 år, något som kommer att firas genom att uppmärksamma våra kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners i kampanjen ”Snyggt jobbat”.

Maskinleverantören Hako Ground & Garden fyller 50 år

Hako Ground & Garden har idag huvudkontor i Halmstad och lokalkontor över hela Sverige. De senaste tio åren har det hänt mycket i företaget, inte minst i arbetet för att skapa en hög lyhördhet till företagets kunder.

 - Vi har vuxit ganska mycket men framförallt att vi arbetar mer som ett lag idag. För tre år sedan tog vi fram våra värdeord, att vi är Lyhörda, Affärsmässiga och Genuina, vilket jag tycker är en bra grund för vårt fortsatta kulturella arbete i organisationen. Genom interna undersökningar kan vi se att hela organisationen är mycket engagerade och stolta över att arbeta på Hako.

"Rent affärsmässigt har vi ökat enormt mycket. Tack vare kombinationen av starka varumärken, hög kvalitet och servicegrad har vi kunnat bygga långvariga relationer med några av Sveriges viktigaste företag!"

Förutom i Sverige finns idag Hako Ground & Garden även i Norge och Finland, och ägs och ingår i tyska Hako-koncernen sedan över 20 år tillbaka. På Hako Ground & Garden hittar du ett brett sortiment med över 300 olika maskiner för skötsel av inomhus- och utomhusytor.

  - Rent affärsmässigt har vi ökat enormt mycket. Tack vare kombinationen av starka varumärken, hög kvalitet och servicegrad har vi kunnat bygga långvariga relationer med några av Sveriges viktigaste företag! Idag är vi en viktig del i utvecklingen av en hållbar städverksamhet. Vi har ett tätt samarbete med samtliga golfklubbar i Sverige, samtidigt som vi hjälper kommuner, regioner, entreprenörer och fastighetsbolag att hålla deras maskinpark uppdaterad och kostnadseffektiv.

Framtiden ser ljus ut i en värld fylld av förändringar.

 - Just nu pågår det ju ett paradigmskifte. Vi går mot en värld där el- och batterimaskiner tar över mer och mer och där det samtidigt ställs höga krav på effektiv eftermarknad- och serviceorganisation. Jag tror att vi kommer att få se mer funktionslösningar som går mot en mer cirkulär ekonomi. Vi som branschledande aktör kommer att behöva ta en stor roll i den utvecklingen!

För mer information, kontakta:

Marknadsavdelningen
Hako Ground & Garden AB
marknad@hako.se

Läs även