Visselblåsning – när du misstänker eller har information om missförhållanden.

 

Vad är en visselblåsning?

En visselblåsning kallas det när en person rapporterar om missförhållanden i en verksamhet. Via detta system kan misstanke om allvarliga oegentligheter i arbetsrelaterat sammanhang rapporteras. Observera att detta inte gäller individ ärenden utan allvarliga oegentligheter som är av allmänt intresse.

Vad kan du visselblåsa om?

  • Ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning,
  • Andra allvarliga oegentligheter som rör Hakos vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på en arbetsplats och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vem kan visselblåsa till Hako Ground & Garden?

Utöver anställda vid Hako Ground & Garden omfattas också andra av skyddet i visselblåsarlagen. Det kan vara arbetssökande, praktikanter, konsulter eller andra som fått ta del av information om Hako Ground & Garden i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Övrigt:

  • Tjänsten är via en opartisk extern part.
  • Visselblåsaren kan aldrig drabbas personligen av en anmälan.
  • Anmälan kan göras på Engelska eller Tyska.
  • Anmälaren kan vara anonym om så önskas.


Så här gör du för att visselblåsa:

Kontaktperson är:
Dr Christoph Schork, advokat.
Heuking Kühn Lüer Wojtek
Hd. Dr Christoph Schork
Magnusstraße 13, D-50672 Köln

 

Policy för Visselblåsning på engelska – Klicka här.