"Det finns inga alternativ på marknaden än just en Toro-gräsklippare"

–Steve Strand, Verkstadsansvarig, Stora Tuna Kyrka.

En solig vinterdag i Borlänge kliver vi in i verkstaden på Stora Tuna Kyrka. Här står en Toro Groundsmaster 3200, Toro Titan och en grävmaskin. Och här hittar vi även Steve Strand, Verkstadsansvarig i pastoratet. Nu får vi äntligen veta hur man arbetar i en "smart" verkstad och vad som skiljer sig i arbetet hos Svenska kyrkan mot andra förvaltningsorganisationer!

Pastoratets maskintekniska expert

Steve Strand, som tidigare arbetat som servicetekniker inom grönytemaskiner, kan verkligen klassas som en proffskund och har en unik inblick i hela grönytemaskinens livscykel. Pastoratet är omfattande med verksamhet på sex ställen runt om i Borlänge. Totalt arbetar trädgårdsmästarna och operatörerna med fem stora åkmaskiner och en mindre spakgräsklippare under hela sommarhalvåret.

”Det finns inga alternativ på marknaden än just en Toro-gräsklippare för professionell gräsklippning” påpekar Steve Strand.

Det lilla kontoret i verkstaden har fått en ny funktion sedan Steve började. ”Eftersom att vi kan göra mycket själva är det mycket pengar och logistiktid som sparas,” säger Steve och visar mig de utförliga anteckningar för varje serviceärende. ”Med en loggbok kan vi snabbt hitta reservdelar och förbrukningsmaterial till varje maskin, utan att alltid behöva söka.” Steve verkar ha hittat en perfekt balans mellan planering och struktur tillsammans med en fixarglädje i verkstaden.

Steve Strand visar runt oss i den snyggt städade verkstan.

Hur servar man 100 olika maskiner med förbränningsmotor?

Underhåll av en maskinpark kan låta enkelt för en verkstadstekniker i Steves kaliber, men bredden av maskin- och fordonsparken är utmaningen. ”Vi räknade till 100 maskiner med förbränningsmotor.” Förutom de olika grönytemaskinerna får Steve och hans kollega Tommy arbeta med underhållet av bevattningen, transportfordon, och ibland även kyrkklockorna.

Nu under vinterhalvåret står ”truckarna” eller redskapsbärarna ute och plogar på kyrkogården vid den vackra Stora Tuna kyrka. Idag kör de fyra stycken midjestyrda redskapsbärare och två lastmaskiner som under vinterhalvåret används till snöröjning. Det fungerar bra, tycker både Steve och operatörskollegan som kikar förbi lagom till lunchen.

I det lilla kontoret visar Steve hur de arbetar med en digital uppföljningsprocess för att göra serviceärendet sökbart, enkelt och tydligt dokumenterat.

"Hos oss finns maskinvård inplanerat i operatörernas vardag."

–Steve Strand, Verkstadsansvarig, Stora Tuna Kyrka.

Så utmärker sig grönytearbetet hos Svenska kyrkan

Steve visar oss runt i verkstaden och berättar att slitaget på maskinparken är förhållandevis begränsat. ”Jag har tidigare jobbat med underhåll av maskiner från kommuner och underentreprenörer till kommuner, och de maskinerna lever ett betydligt hårdare liv.”

Förutom den expertis Steve besitter, där han bara genom att titta på maskinen kan förutspå kommande problem eller underhållsbehov, har de möjligheter att arbeta mer långsiktigt och hållbart hos Svenska kyrkan. ”Hos oss finns maskinvård inplanerat i operatörernas vardag, och det begränsar stilleståndsgraden och hjälper oss att få det bästa resultatet på våra ytor.”

Rent klipptekniskt finns också intressanta skillnader att förstå. Steve berättar: ”Det är ett plottrigare klipparbete som ska till. Annars är det det planerade gräsutsläppet som är det vi har fokuserat mest på.” Steve höjer upp Toro Groundsmaster-maskinen och visar de kraftiga mulchingsbladen som sitter på rotorklipparens tre klippaggregat. De gör att gräset klipps sönder extra fint innan det lämnar klippaggregaten. ”Samtidigt är det enkelt att begränsa klippspill till gräsmattan så att gräs inte hamnar på kyrkogårdarnas grusgångar” tillägger Steve.

Grönytemaskinerna är fortfarande inne i verkstan när vi träffar Steve.

Arbetsmiljön på en kyrkogård

De flesta av oss har någon som gått vidare och som vi då och då besöker på en kyrkogård runt om i Sverige. Det är viktigt för oss att en kyrkogård är både välvårdad och lugn. Och det är också både en utmaning och en naturlig del i arbetet på ett svenskt pastorat. ”Både den fast anställda personalen och säsongspersonalen har bra koll på sånt här,” säger Steve och berättar om både den vördnadsplanering som ingår i arbetsledarens roll i verksamheten och personalens höga servicegrad.

Här kommer också elrevolutionen inom grönvårdskötsel in. Att arbeta med tysta eldrivna maskiner har kanske fler fördelar på en kyrkogård än någon annan del i samhället. ”Just nu har vi kommit igång att byta ut många av våra småmaskiner såsom lövblåsar, trimsaxar, trimmer och sånt till eldrivna varianter, och vi har inte stött på några problem i den resan.” Även ett nytt eldrivet arbetsfordon har blivit del av fordonsparken under det senaste året.

Vad är bra med Hako Ground & Garden som maskinleverantör?

”Humana reservdelspriser och alltid lätt att få tag på de reservdelar man är ute efter, det är viktigt för oss för att hitta ett tempo i vårt arbete, och det tycker jag att Hako Ground & Garden och Toro tillsammans har lyckats med” avslutar Steve.

Så blir du ett proffs på snygga ytor

Ta kontakt redan idag – för företag kan vi komma ut till er för en maskindemo i verklig miljö! Upptäck själv vårt proffssortiment av gräsklippare, blåsar och uppsamlare, arbetsfordon, kompakttraktorer, redskapsbärare och mycket mer! 

Är du osäker på vad som passar dig så kan du kontakta våra specialister för att snabbt och enkelt få en kostnadsfri rådgivning kring hur du kan göra dina offentliga eller kommersiella ytor proffsigt snygga! 

Vi älskar snygga ytor och det tror vi att både du och dina kunder också gör! 

 

Läs även