Air2G2

  • Förhindrar kompaktering
  • Tillför syre och tvingar ut koldioxid och andra gaser som bryter ner rötterna
  • Luckrar upp jordlagret – ökar porositeten
  • Snabb och enkel luftning som ger en spelbar yta direkt
  • Utrustad med tre “spjut” som injicera komprimerad luft horisontellt ner till 30 cm

Beskrivning

Lufta på ett helt nytt sätt med hjälp av nya Air2G2!

Air2G2 förser jorden med flera fördelar bl a genom att spräcka kompakteringen och injicera en justerbar mängd luft genom hela markprofilen. Detta ger nytt liv i marken och bättre förhållanden för att friskare rötter ska utvecklas samtidigt som det uppmuntrar till positiv mikrobiell aktivitet under ytan med minimal påverkan på gräsytan och rotsystemet.

 

  • Lättmanövrerad och “självgående”
  • Fasta, spelklara ytor direkt – slipp dyra stillestånd
  • Förbättrar vattendräneringen
  • Stimulerar djupare rottillväxt
  • Enkel och lätt att hantera

Produktblad

Air2G2folder

Film