Toro HoverPro 450

Toros svävande putsklippare hjälper till att klippa känsliga och svåråtkomliga ytor t ex i slänter och runt planteringar. Toro HoverPro 450 är utrustad med nylontrimsnöre och erbjuder en klippbredd på 46 cm samt en stark Hondamotor. Som tillval finns bl a transporthjul och förlängningshandtag.

Produktblad

Klicka på länken för att ladda ner mer information.

Toro HoverPro 450

Broschyrer

Klicka på länken för att ladda ner mer information.
HoverPro

SamlingsbroschyrParkoMark2019

Film