Toro HoverPro 450

  • Bra släntklippare vid stenig eller ”hårt” ojämn terräng
  • Bra släntklippare för lilla till medelestora ytan
  • Trycksmord motor vilket förser motorn med olja även vid arbete i stor lutning
  • Plastkåpa vilket håller nere vikten och möjliggör många timmars arbete
  • Stort klipphöjdsspann

Beskrivning

Toros svävande putsklippare hjälper till att klippa känsliga och svåråtkomliga ytor t ex i slänter och runt planteringar. Toro HoverPro 450 är utrustad med nylontrimsnöre och erbjuder en klippbredd på 46 cm samt en stark Hondamotor. Som tillval finns bl a transporthjul och förlängningshandtag.

Broschyrer

Klicka på länken för att ladda ner mer information.
HoverPro

20-207-SV_SFG_broc

Golfsamlingsbroschyr2020

Film