Toro HoverPro 550

  • Bra släntklippare vid gräsklippning i slänter
  • Bra släntklippare för medlestora till stora ytan
  • Trycksmord motor vilket förser motorn med olja även vid arbete i stor lutning
  • Plastkåpa vilket håller nere vikten och möjliggör många timmars arbete
  • Stort klipphöjdsspann

Beskrivning

Toros svävande putsklippare hjälper till att klippa känsliga och svåråtkomliga ytor t ex i slänter och runt planteringar. Toro HoverPro 550 är utrustad med en slitstark rotorkniv vilket gör att den klara av att trimma kraftiga gräs. Toro HoverPro 500 erbjuder en stark Hondamotor på 4,4 hk . Med sin klippbredd på 53 cm är HoverPro 550 den största putsklipparen i HoverPro-serien. Effektiv och anpassad för de lite mer krävande släntpartierna. Praktiska transporthjul och förlängningshandtag finns som tillval.

Broschyrer

Klicka på länken för att ladda ner mer information. HoverPro 20-207-SV_SFG_broc Golfsamlingsbroschyr2020

Film

https://www.youtube.com/watch?v=plHVt6gqQg8