En viktig aspekt av att använda en redskapsbärare inom grönyteskötsel är att kunna anpassa sig till olika terrängförhållanden. Genom att justera redskapsbäraren och dess inställningar kan man uppnå optimal prestanda och säkerhet oavsett om det handlar om sluttningar, ojämna ytor eller trånga utrymmen. Det här kan du göra för att anpassa redskapsbäraren efter olika terrängförhållanden!

Sluttningar och lutningar

Om grönytan har sluttningar eller lutningar är det viktigt att vara medveten om säkerheten och stabiliteten hos redskapsbäraren. Se till att redskapsbäraren har tillräcklig viktbalans och grepp på underlaget för att undvika att den glider eller tappar greppet på sluttningen.
Vissa redskapsbärare (exempelvis Ventrac 4520) kan vara utrustade med funktioner som lågtyngdpunkt eller fyrhjulsdrift för att ge extra stabilitet och grepp på sluttningar. Se till att utnyttja dessa funktioner korrekt och anpassa körhastigheten efter terrängförhållandena.

Ojämna ytor

Vid arbete på ojämna ytor, till exempel gropar eller ojämnheter i marken, är det viktigt att justera redskapets höjd och tryck för att undvika att det fastnar eller skadas.
Kontrollera regelbundet redskapets inställningar under arbetets gång och gör justeringar vid behov för att säkerställa att det är i jämn och stabil kontakt med marken.

Trånga utrymmen

För arbete i trånga utrymmen, som smala gångar eller kring hinder, är det viktigt att ha god manövrerbarhet och kontroll över redskapsbäraren.
Använd redskap som är lämpliga för trånga utrymmen, till exempel smalare klippaggregat eller mindre röjningsredskap, för att kunna navigera smidigt och effektivt genom utrymmet.

Säkerhetsfaktorer

Oavsett terrängförhållanden är säkerheten alltid av största vikt. Följ tillverkarens rekommendationer och säkerhetsföreskrifter för att använda redskapsbäraren på ett säkert sätt.

Var extra försiktig vid arbete på branta sluttningar, håll koll på eventuella hinder och se till att ha god sikt för att undvika kollisioner eller olyckor.

Ta kontroll över terrängen

Genom att anpassa redskapsbäraren efter olika terrängförhållanden kan man säkerställa både effektivitet och säkerhet vid grönyteskötsel. Det är viktigt att vara uppmärksam på terrängförhållandena och göra nödvändiga justeringar och anpassningar för att uppnå bästa resultat i arbetet. För mer information om hur grönyteskötsel kan bedrivas i din komplexa miljö, kontakta någon av våra experter så berättar vi mer!

Så blir du ett proffs på snygga ytor 🤨

Ta kontakt redan idag – för företag kan vi komma ut till er för en maskindemo i verklig miljö! Upptäck själv vårt proffssortiment av gräsklippare, blåsar och uppsamlare, arbetsfordon, kompakttraktorer, redskapsbärare och mycket mer! 

Är du osäker på vad som passar dig så kan du kontakta våra specialister för att snabbt och enkelt få en kostnadsfri rådgivning kring hur du kan göra dina offentliga eller kommersiella ytor proffsigt snygga! 

Vi älskar snygga ytor och det tror vi att både du och dina kunder också gör! 

 

Läs även