Lynx Mobil App

Med Lynx® Mobile Apps kan du styra ditt bevattningssystem direkt från din smartphone eller surfplatta. Lynx Mobile Apps finns både för iPhone®* och Android™* och innefattar kart- och nummerbaserade gränssnitt för manuell bevattning och ett enkelt sätt att ange eller redigera LSM-adresser.

* iPhone och Apple-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
* Android och Android-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

Beskrivning

Lynx Mobile Apps ger en visuell översikt över ditt system så att du får tillgång till data och varningar om förebyggande banunderhåll.

Samlingsbrochyr

20-300-GB_Golf Irrigation Catalog_interactive