SWING JOINTS

Toro tillhandahåller ett fullständigt sortiment av Swing Joints för alla typer av golfspridargängor. Swing Jointsen ger den flexibilitet att spridaren kan anpassas till rätt höjd och nivåposition för att säkerställa optimal vattenanvändning med hjälp av jämn munstyckesspridning.