VENTILLÅDOR

Ventillådor används av praktiska eller estetiska skäl samt säkerhetsskäl där ventiler eller GDC-moduler utanför fairway måste installeras under marken men ändå vara åtkomliga för övervakning eller service. Toro tillhandahåller ett fullständigt sortiment av ventillådor som passar ventiler upp till 4″ (10,2 cm) och GDC-moduler med 1, 2 eller 4 stationer.