T7-serien

Rotorn på Toro T7 är stark så att den klarar svåra förhållanden och vandalism som förekommer i offentliga miljöer, idrottsplaner och kommersiella rotorapplikationer. Den har testats och utformats för att motsvara den höga tillförlitlighet som krävs på marknaden idag. Dess omfattande kundidentifierade funktioner innefattar en full upphöjning på 14,6 cm och en stor radie, vilket gör den perfekt för stora gräsområden. För att öka flexibiliteten ytterligare finns T7 nu även i lågflödesversioner (Low-Flow) för mindre radier och lägre flöde.