Toro Hover Pro 400

Toros svävande putsklippare HoverPro 400 hjälper till att klippa känsliga och svåråtkomliga ytor t ex i slänter och runt planteringar. Toro HoverPro 400 är utrustad med nylontrimsnöre och erbjuder en klippbredd på 40 cm.

Broschyrer

Klicka på länken för att ladda ner mer information.
HoverPro

 

Film

samlingsbroschyr

20-207-SV_SFG_broc