Toro MH-400

ProPass 400 SH2 – med manuell inställning av spridaren, 2- hjulsbromsad materialhanterare med 3,06 m3 behållare. 30″ självcentrerande gummitransportband standard för utmatning av material så som sand, jord etc. Lasthöjd upp till 1,8 meter. LBH 4,8 x 2,2 x 1,98 meter. Vikt 1360. Lastkapacitet 5335 kg. Totalvikt 6713 kg. Effektbehov minimum 45 hk. Rekommenderat oljeflöde 23 till 38 liter beroende på tillbehör vid 138 bars tryck.

ProPass 400 EH2 – Som ovan med med en med programerbar fjärrkontrollerad inställning av spridaren.